Tribina Čika Boce i Mladica na FMK – Beograd

ByAdministrator

Tribina Čika Boce i Mladica na FMK – Beograd

Singidunum0204-01 U petak 03. Aprila 2015. u prostorijama Fakulteta za medije i komunikaciju (Karađorđeva 62, Beograd) Čika Boca i Mladice održali su tribinu studentima Psihologije o potrebi većeg angažovanja psihologa u sistemu lečenja dece i mladih sa malignitetom. Tribina naslova „Da li mogu vama da kažem?“, zahvaljujući Univerzitetu Singidunum i velikoj podršci profesorke Ane Vlajković okupila je šezdeset studenata prihologije treće i četvrte godine. Uz Mladice Milicu Stanković, Milicu Šimonović i Miloša Radulovića i roditelje Čika Boce Dragane i Vladimira Radulovića i psihologa Katarinu Gačević tribina je imala za cilj da u formi improvizovanog internet radija, koju Mladice sprovode već dve i po godine, skrenu pažnju budućim Psiholozima o neophodnosti psihologije kako nauke i psihologije kao pomagačke struke u procesu lečenja.

Singidunum0204-04Osvrćući se na činjenicu da Psihologija danas nije dovoljno priznata ali niti dovoljno zastupljenja u procesu lečenja Mladice i roditelji su kroz prizmu ličnog iskustva u trajanju od 90 minuta skrenuli pažnju studentima da bez obzira na nedostatak psihologa na klinikama svako od nas pa i struka mora se aktivno uključiti u apelovanju da su, posebno klinički psiholozi, neophodan točak sistema lečenja kako dece tako i odraslih.

Na svakoj od dečjih klinika Srbije postoji jedan ili ni jedan psiholog, što je posebno označeno kao nedostatak u klinikama u kojima se izvode operativni zahvati naših najmlađih (Banjica, Klinički centar, VMA)

Singidunum0204-06Zašto tribine na fakultetima? Bez obzira na saznanja medicine da su psiholozi nezaobilazni u procesu lečenja još uvek je njihov broj u odnosu na broj dece, mladih i odraslih u procentu veoma mali. Po jedan ili ni jedan na klinikama. Naravno ne govorimo samo o brojkama već i o nedovoljnom razumevanju medicinskih radnika o psihologiji kako pomagačkom delu tima u lečenju.

Tako zanemarljiv broj psihologa nije u mogućnosti da adekvatno ispuni sve postavljenje zahteve i potrebe. Da nas pogrešno ne razumeju ne govorimo o kvalitetu već isključivo o kvantitetu, to jest broju profesionalaca psihologa na klinikama.

Prvi tribina „Da li mogu vama da kažem?“ održana je u oktobru 2014 u prostorijma kliničkog centra Niš i okupila je šezdesetak studenata psihologije Niša. Zahvaljujući interesovanju prvenstveno profesora Medicinskih i Filozofskih fakulteta širom Srbije Mladice i Čika Boca će nastaviti sa ovakvim tribinama a sve u cilju poboljšanja i unapređenja kvaliteta lečenja dece i mladih od raka.

Singidunum0204-05Držeći se rečenice Ive Andrića „Rana koja se pokriva, sporo i teško zaceljuje“ Mladice i roditelji ličnom pričom i iskustvom žele da ne upirući prstom ohrabre sve i skrenu pažnju svima koji o zdravlju nacije imaju šta da kažu to i urade i da na taj način svako od nas uzme deo odgovornosti za stanje i budućnost nas i naše dece.

About the author

Administrator administrator