Šta sam, ko sam? #Biti isti, biti poseban#

ByAdministrator

Šta sam, ko sam? #Biti isti, biti poseban#

U subotu, 31.10.2015. smsubo2o se lepo družili sa Mladicama, kroz radionice “Šta smo, ko smo?”
Radionica se bavila pojmom identiteta, i  relacija JA i GRUPA. #Biti isti, biti poseban#. Cilj je pomoći mladima u istraživanju važnih životnih pojava i u rešavanju brojnih problema koji nas ograničavaju i čine nas manje funkcionalnim i zadovoljnim. Istraživali smo sopstveni identitet kroz analizu naših životnih uloga; koje  životne uloge možemo da promenimo i otkrijemo razloge zbog kojih nas poneke uloge čine nezadovoljnim, zašto su neke naše uloge problematične, nedovoljno razvijene ili još uvek prisutne …viditi sebe očima drugih…

Za dve nedelje nastavljamo osnaživanje aktivnih Mladica da sebe i odnose sa drugima bolje razumeju.

About the author

Administrator administrator