Projekat Radio MladiCe

ByAdministrator

Projekat Radio MladiCe

U оkviru „Čikа Bоcе“ pоstојi grupа kоја оkuplја dеcu i mlаdе uzrаstа оd 15 dо 30 gоdinа, i zоvu sе simbоličnо „МladiCе“ (mlаdi+C=mlаdi pо gоdinаmа, а C је pо šifаrniku bоlеsti оznаkа zа kаrcinоmе). MladiCe su svi radiomladi ljudi koji su trenutno u procesu lečenja, remisiji, ili su se potpuno izlečili od maligniteta. Mladice se okupljaju u Beogradu, ali dolaze iz cele Srbije. Ne realizujemo samo radio emisije, već širimo našu aktivnost i radimo na formiranju jake grupe mladih ljudi koji pružaju vršnjačku podršku i daju svoj doprinos poboljšanju sveta oko sebe. Projekat je baziran na maksimalnom korišćenju interneta kao savremene tehnologije kroz Audio Streaming ili Internet Radio.
Psiholog je sastavni deo tima koji realizuje projekat. Psihološka pomoć je neophodna kao pomoć samim realizatorima programa, ali i kao neko ko će se baviti merljivošću pozitivnih uticaja ovakvog vida pružanja i samopomoći i pomoći drugima. Cilj je pomoći sebi, drugima koji su u procesu lečenja, ali i indirektno razbijati sterotipe, stigme u javnosti. Nevidljivost i neznanje idu jedno sa drugim. Mi želimo da olakšamo i proces lečenja i život posle lečenja uz pomoć šire društvene zajednice.
Ljudi od 15 do 30 godina, a koji su u prоcеsu lеčеnjа, rеmisiје ili pоtpunо izlеčеni. Obraćamo se onima koji su u procesu lečenja, koji su završili aktivni deo lečenja, kao i medicinskom osoblju, prijateljima, rodbini onih koji su u procesu lečenja, i onima koji žele da primete druge koji imaju teške životne situacije i da nauče da je moguće pobediti rak, ali i da je sažaljenje nešto što ne pomaže.
Iznos koji je potreban da bi se godišnje kroz 9 meseci održavao projekat je iznos od 461.950dinara i uključio bi sl. troškove:

  • Internet (cloud) (9 meseci = 25.550 din),
  • Audio stream (9 meseci = 126.450 din),
  • Izrada i štampa promo materijala (500 kom= 36.000 din),
  • Računar i slušalice za emitovaje (75.000 din),
  • Honorari saradnika na projektu (44.000 din),
  • Konsultacije psihologa (55.000 din),
  • Troškovi komunikacije+putni troškovi +troškovi kancelarije (odakle se emituju emisije)= 9 meseci=100.000 din)

Napomena: projekat je stopiran zbog nedostajanja sredstava u 2015. Možete pomoći uplatom i obezbediti rad u narednoj godini:
Svrha uplate: Za Radio MladiCe
Račun: 285–2321040000003-64 SBERBANK Srbija
Primalac: Čika Boca (vojvode Stepe 298, 11000 Beograd)

About the author

Administrator administrator