Odbor za zdravlje i porodicu

ByAdministrator

Odbor za zdravlje i porodicu

Izveštaj o sastanku Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici održanoj 8.maja u 9:00 časova u zgradi Skupštine Srbije, koja je 13. sednica po redu u ovom sastavu, Odbor za zdravlje i porodicu razmatrao je Predlog zakona o pravima pacijenata i Predlog zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, u načelu. Dnevni red je bio u tri tačke: Razmatranje Predloga zakona o pravima pacijenata, koji je podnela Vlada; Razmatranje Predloga zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, koji je podnela Vlada i Razno.

Sednicom je predsedavao Prof. dr  Dušan Milisavljević, predsednik odbora, prisustvovala je i ministarka zdravlja prof. Dr Slavica Đukić Dejanović, kao i 12 ostalih poslanika, članova odbora za zdravlje i porodicu,  iz raznih stranaka. Pored predstavnika NS sednici je na poziv predsednika Odbora, prisustvalo i dosta članova uduženja koja se bave pitanjima hroničnih, teških, retkih bolesti i invaliditeta, kao i predstavnik SLD, takođe i direktor RFZO.

skupstina (1)Protokol je bio takav da su prvo reč imali ministarka zdravlja i predsednik odbora, potom, članovi odbora i tek posle njih predstavnici udruženja. Glavni predlog ministarstva je da se ustanovi institucija savetnika pri lokalnoj samoupravi koji bi bio pravnik i rešavao probleme pacijenata pred RFZO kao jedna od instanci kojoj se pacijent nezadovoljan ostvarivanjem svojih prava može obratiti (neki govornici su s puno prava konstatovali da je nedovoljno da pacijent ima opcije a, b ili c, treba ustanoviti instancu, 1, 2 i 3 kako bi se znalo ko je nad kim i koja je zadnja instanca koja odlučuje o čemu i kad i na koji način, rokovi za liste čekanja su takođe pomenuti kao važni da se definišu). Poslanici su elaborirali nekoliko problematičnih mesta u pomenutom zakonu o PP, koja se odnose na odlučivanje pacijenata preko 15 godina o sopstvenom zdravlju (EU strandard, UNICEF), o psihijatrijskim pacjentima (novitet je da se u roku od 24 časa mora rešiti pitanje hospitalizacije ukoliko PP predstavlja opasnost za sebe ili druge i da takvu odluku donosi nadležni psihijatar, predlog je da se u to uključe i tri građanska lica), govoreno je i o ukudanju ili reviziji liste čekanja kao prepreke za ostvarivanje ljudskih prava. Ispred udruženja ŽIVOT govorila je gđa Bojana Mirosavljević, koja se ponajviše obratila direktoru RFZO i predočila sa kakvim preprekama se suočavaju roditelji dece sa retkim i teškim oboljenjima pri pokušaju da ostvare svoja prava. Potom je govorila predstavnica udruženja lica sa mentalnim smetnjama koja je govorila o zakonu koji je u proceduri a da nije napravljen nijedan ozbiljan pomak na polju revidiranja psihijatrijskih bolnica i procedura oko lica sa mentalnim smetnjama. Između ostalog na sednici je pomenuta i otvorenost Odbora za saradnju sa civilnim društvom i preporučeno da se ova saradnja nastavi.

Prisutni članovi udruženja su dobili reč kada je većina narodnih poslanika članova odbora morala da napusti sednicu zbog zasedanja Skupštine koje je bilo u toku, tako da su njihov glas čuli uglavnom predsednik Odbora, zamenica Ministarke i sekretarica Odbora. Na ovu činjenicu se osvrnuo i predsednik SLD sa primedbom da ako se organizuje sastanak sa udruženjima da to bude tako da poslanici budu prisutni kako bi im se moglo preneti iskustvo civilnog sektora na određene date teme.Predsednik odbora je potom istakao da svaki zakon koji ulazi u proceduru prvo biva na sajtu Ministarstva otvroen za javnu diskusiju tako da svako ima priliku da se bavi njime na vreme i daje predloge i amandmane preko sajta ili na javnoj raspravi.

Ukratko, sednica je bila konstruktivna u smislu da su uspostavljeni kontakti i otvoren okvir za uspostavljanje moguće saradnje i preporuka je da se ova saradnja svakako proširi i redovno održava a udruženja bolje upoznaju i sarađuju na zajedničkom zagovaranju za poboljšanje zakona koji nas veoma interesuju.

Jovana Krstić, ČIKA BOCA

About the author

Administrator administrator