MMS 2014

ByAdministrator

MMS 2014

“Organizacija je (opet) bila dobra, jasno struktuisana, ali i fleksibilana za sve potrebne izmene. Dr Novka je (opet) imala odličan pristup deci i njihovim boljkama, s tim što je ove godine uspešno iznela i uloga edukatora. O tome da ume da bude i odličan pedagog svedoči poverenje koje je pridobila od strane kampera.

Moj opšti utisak je da je ovaj kamp bio uspešniji od prošlogodišnjeg. Postoji par indikatora uspešnosti na koje sam se oslanjala (o tome detaljnije u daljem tekstu), ali primarni je, ono za šta verujem i da je osnovni cilj kampa, osamostaljivanje dece-deca su vidno samostalnija, čak i najmlađa grupa.

Drago mi je da je ove godine povećan broj psiholoških radionica, jer iskreno verujem u njihovu svrsishodnost i raduje me što kod moj tim  ima sličan stav.

Zašto psihološke radionice?

Psihološke radionice su potrebne na kampu ovog tipa jer je psiholosko osnaživanje bitan faktor u uspešnom prevladavanju razvojnih kriza svakog deteta, a posebno dece koja su imala iskustvo dugotrajnog lečenja. Iako u sklopu ovih radionica uvek ima par manjih igara koje su zabavnog karaktera i imaju funkciju da decu opuste, motivišu i pripreme za dalje aktivnosti, osnovni cilj psiholoških radionica je pre svega edukacija i angažovanje kognitivnih i emocionalnih potencijala  dece.  Edukacija se ostavaruje na nekonvencionalne načine, kroz igru i interakciju učesnika, decentraciju kroz igranje uloga tj. „kao da“ situacije.  Veštine koje deca tokom radionica stiču (i uvežbavaju) su praktične, heterogene pa samim tim i primenljive u različitim životnim situacijama i od velike koristi su ne samo u periodu odrastanja nego i kasnije u zreloj dobi.

Socijalne veštine. One deci omogućavaju da samostalno rešavaju sukobe (pri tom razvijaju kreativno mišljenje), da primenjuju postulate uspešne komunikacije, tj. da aktivno slušaju i šalju jasne poruke.

Aspekt radioničarskog rada na koji smo posebno obratili pažnju je razvijanje emocionalane inteligencije dece. Ono na šta su deca konstantno, tokom svih radioničarskih aktivnosti, bila podsticana jeste da „osluškuju“ svoja osećanja u datom momentu. Kada prepoznaju svoje emocije, deca se uče da ih prihvate, adekvatno izaze (pokretom, zvukom, grafičkim prikazom…) i njima uspašno ovladaju. To je dobra osnova i za razvoj empatije koja povećava grupnu koheziju.” – psiholog na kampu Katarina Gačević.

Dece na kampu je bilo 38. Volonterski tim je činilo ukupno sa Mladicama 16.

Materijalna troškovi kampa MMS 2014 iznose 1,514,786.16 Din.

A kako nam je bilo na kampu. zabeležila ekipa RTS.

About the author

Administrator administrator