Podrška

za mlade suočene sa rakom i njihove porodice

Mi, Udruženje!

ByAdministrator

Mi, Udruženje!

Logo-png-Čika Boca (ID 637)Čika Boca je udruženje roditelja, staratelja, dece i prijatelja dece obolele od malignih bolesti čije je nastajanje inicirala grupa roditelja koja su lečila decu od neke vrste raka. Udruženje je registrovano 2011. godine sa ciljem pružanja pomoći roditeljima dece koja se leče od raka, jer kroz osnaživanje roditelja indirektno pomažemo i deci koja su na lečenju. Tokom narednih godina razvili smo programe podrške za decu i mlade lečene od raka. 

Programi su se razvijali uporedo sa razvijanjem nefomalne survajverske grupe MladiCe, koji su uključeni u većinu programskih aktivnosti udruženja u ulozi vršnjačkih i parnjačkih edukatora. Programi i projekti udruženja Čika Boca su koncipirani tako da odgovaraju na potrebe dece i mladih lečenih od raka u svim faza njihove psihosocijalne rehabilitacije. Tako da shodno kalendarskom uzrastu, trenutnim potrebama korisnika i psihofizičkom stanju-deca i mladi lečeni od raka mogu da prođu kroz više različitih programa. 

Programi i projekti koje smo do sada realizovali su:

  • Radio MladiCe – 22 učesnika
  • Kamp Mi možemo sve- 250 učesnika
  • Dve regionalne konvencije mladih lečenih od raka u Beogradu- 95 učesnika
  • Psihološko savetovalište- 30 učesnika
  • Program “Povratak u školu” -12 mladih lečenih od raka i 4580 učenika osnovnih i srednjih beogradskih škola.
  • Formiranje mreže domaćih srodnih organizacija – Srpska mreža za borbu protiv raka (3 srodna udruženja iz Srbije)
  • Organizovanje 7 Evropske konferencije roditeljskih udruženja preko 120 učesnika iz cele Evrope)
  • Žive knjige (od 2015. i dalje sa preko 400 učesnika)
  • Obeležavanje važnih datuma za dečiji rak (15.februar i Zlatni septembar)
  • Pokrenuto VRŠNJAČKO SAVETOVALIŠTE -2019

U cilju edukacije javnosti obajavili smo, dve brošure za roditelje („ Šta treba ti da znaš o osteosarkomu?“ i „Šta treba ti da znaš o juingovom sarkomu“), priručnik za nastavnike za vođenje procesa socijalne i obrazovne inkluzije učenika nakon lečenja od maligniteta („Povratak u školu“), rezultati istraživanja o efikasnosti programa „Povratak u školu“ za srednjoškolce („Evaluacija rezultata: Znam, Mogu, Želim“).

Na evropskom nivou udruženje Čika Boce je aktivno i kroz učešće Mladica (nefomalne grupe mladih lečenih od raka) koji su i ambasadori mreže Youth Cancer Europe. Udruženje je članica mreža PanCare ) i konfederacije roditeljskih udruženja Childhood Cancer International .

U odsustvu programa psihosocijalne rehabilitacije na sistemskom nivou na teritoriji Republike Srbije, udruženje Čika Boca je tokom 8 godina postojanja, svoje aktivnosti usmerilo upravo na kreiranje sistema podrške u post-terapijskoj fazi lečenja.

U prilog tome idu u rezultati istraživanja koje smo spoveli tokom  2016. godine (istraživanje je za cilj imalo evaluacija programa „Povratak u školu“): na uzorku od 918 zdravih srednjoškolaca, proveravali smo da li, za ovu svrhu osmišljena radionica koja traje 45 minuta, može da utiče na uvećanje znanja mladih o dečjem raku i umanjenje socijalne distance prema vršnjacima koji su lečeni od raka. Rezultati ukazuju da je nakon radionice uvećano znanje srednjoškolaca o raku, da je umanjena socijalna distanca ida da postoji negativna korelacija između ove dve varijable. Svi navedeni podaci su statistički značajni  i možete ih videti OVDE.

Čika Boca je udruženje roditelja, staratelja, dece i prijatelja dece obolele od malignih bolesti čije je nastajanje inicirala grupa roditelja koja su lečila decu od neke vrste raka. Udruženje je registrovano 2011. godine sa ciljem pružanja pomoći roditeljima dece koja se leče od raka, jer kroz osnaživanje roditelja indirektno pomažemo i deci koja su na lečenju. Tokom narednih par godina postojanja udruženja, razvili smo programe podrške za decu i mlade lečene od raka. Programi su se razvijali uporedo sa razvijanjem nefomalne survajverske grupe MladiCe, koji su uključeni u većinu programskih aktivnosti udruženja u ulozi vršnjačkih i parnjačkih edukatora.

U cilju edukacije javnosti obajavili smo, dve brošure za roditelje („ Šta treba ti da znaš o osteosarkomu?“ i „Šta treba ti da znaš o juingovom sarkomu“), priručnik za nastavnike za vođenje procesa socijalne i obrazovne inkluzije učenika nakon lečenja od maligniteta („Povratak u školu“), rezultati istraživanja o efikasnosti programa „Povratak u školu“ za srednjoškolce („Evaluacija rezultata: Znam, Mogu, Želim“) i 9 publikacija/ vodiča za mlade koji su suočeni sa rakom i njihove porodice i prijatelje.

U ŠTA VERUJEMO?​

Gandi: “Verovanja postaju misli. Misli postaju reči. Reči postaju dela. Dela postaju navike. Navike postaju vrednosti. Vrednost postaje sudbina.”
Vrednosti Čika Boce proizilaze iz ličnih vrednosti ljudi koji čine Čika Bocu, uvek i svuda, privatno i poslovno:

HUMANOST

Verujemo u Humanost kao brigu prema ljudima koji se nalazi u problemu, kao i preuzimanje aktivne uloge u pomaganju razvoja široj zajednici kroz pomaganje pojedincima ili grupama rešavajući neki od socijalnih i društvenih problema sa kojima se naši korisnici suočavaju.

UVAŽAVANJE LJUDI

Naša vrednost je uvažavanje ljudi bez obzira na socijalni, društveni, verski, etnički status.

ODGOVORNOST

Odgovornost je za nas istovremeno i marljivost. Ne ostavljamo nezavršene i nedorečene stvari. Poštujemo tuđe vreme kao i svoje. Odgovorno pristupamo svemu što radimo.

FLESKIBILNOST

Fleskibilnost u Čika Boci znači da smo otvoreni za promene i da imamo sposobnost da tuđe potrebe doživimo podjednako važnim kao sopstvene i reagujemo brzo i shodno situaciji.

TOLERANCIJA

Tolerancija sama po sebi znači da nekog ne shvataš, ali ga razumeš, poštuješ, prihvataš i uvažavaš. Tolerancija proizilazi iz empatije i prilagođavanja, kao i boljeg upoznavanja i uvažavanja različitosti.

PRINCIPI RADA:

Inovativni smo u načinu razmišljanja i reševanja problema sa kojima se suočavaju naše ciljne grupe, takođe i u korišćenju savremenih tehnologija kao način prilaženja ciljnoj grupi koja je mlada.

Transparentnost u radu je naš moto kojim se rukovodimo od samog početka. Transparentnost se odnosi i na sadržaje programa i projekata (aktivnosti) kao i finansijska transparentnost, od prikaza donacija na nedeljnom nivou do završnih finansijskih izveštaja.

Profesionalizam je naš način rada koji se podrazumeva i tiče se svih segmenata poslovanja i rada kako sa donatorima tako i sa korisnicima.

O autoru

Administrator administrator

1 Comment so far

Podrška deci i adolescentima lečenim od malignih bolesti – Beo-Lab LaboratorijePosted on3:00 pm - jan 14, 2019

[…] Za više o udruženju, aktivnostima i projektima udruženja  „Čika Boca“ pročitajte na linku http://www.cikaboca.org/mi-udruzenje/ […]

Comments are closed.