Mi, Udruženje!

ByAdministrator

Mi, Udruženje!

Čika Boca

Podrška mladima suočenim sa rakom i njihovim porodicama

MladiCe Srbija

Podržavamo neformalnu grupu mladih lečenih od raka MladiCe

MladiCe

Čika Boca je udruženje roditelja, staratelja, dece i prijatelja dece obolele od malignih bolesti čije je nastajanje inicirala grupa roditelja koja su lečila decu od neke vrste raka. Udruženje je registrovano 2011. godine sa ciljem pružanja pomoći roditeljima dece koja se leče od raka, jer kroz osnaživanje roditelja indirektno pomažemo i deci koja su na lečenju. Tokom narednih godina razvili smo programe podrške za decu i mlade lečene od raka. 

Čika Boca je udruženje roditelja, staratelja, dece i prijatelja dece obolele od malignih bolesti čije je nastajanje inicirala grupa roditelja koja su lečila decu od neke vrste raka. Udruženje je registrovano 2011. godine sa ciljem pružanja pomoći roditeljima dece koja se leče od raka, jer kroz osnaživanje roditelja indirektno pomažemo i deci koja su na lečenju. Tokom narednih godina razvili smo programe podrške za decu i mlade lečene od raka. 

Programi i projekti koje smo do sada realizovali su:

Od 2012. godine je radio Internet Radio MladiCe. Nastao je kao način pružanja podrške i informacija onima koji su trenutno u procesu lečenja raka. 

Velika dobit angažovanja Mladica kao radijskih voditelja je bila značajna i za njihovo samopuzdanje i proradu svog iskustva lečenja. 

Preko 20 mladih lečenih od raka se oprobalo kao radijski voditelj. Snimljeno je skoro 300 radijskih emisija tokom 4 godine. 

Deo arhive radijskih emisija je na linku OVDE.

Rehabilitacioni kamp Mi možemo sve se izvodi od 2013. godine u kontinuitetu.  Kamp je od početka inovativan način rehabilitacije dece i mladih lečenih od raka, jer je organizovan za njih, bez pratnje (prisustva) roditelja i aktivni i edukovani članovi MladiCa su volonteri i radioničari na kampu. 

Do sada je kroz naš kamp prošlo preko 300 dece i mladih. Povezujemo se i regionalno i na nivou Evrope. 

Svaki kamp je pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Više o kampu možete videti na linku OVDE

Cilj konvencija je bio da mladi lečeni od raka u detinjstvu razmenjuju svoja iskustva i saznanja, organizuju i pokrenu aktivne, formalne ili neformalne grupe koje će doprineti prepoznavanju sopstvenog identiteta i podstaknuti psiho-socijalno osnaživanje mladih koji su prošli kroz proces lečenja od bilo koje vrste raka. Pored toga, na ovaj način se ojačava postojeća neformalna regionalna mreža MladiCe Balkana i podstiče njihovozajedničko delovanje, ali i prenose veštine zastupanja, samozastupanja i javnog zastupanja.

Posle I regionalne konvencije 2013 izveštaj možete pročitati OVDE.

Posle II regionalne konvencije 2014 izveštaj možete pročitati OVDE.

Tokom 2013. i 2014. je kroz psihološko savetovalište koje je vodila naša psihološkinja Natalija Isailović pomoć zatražilo 30 mladica i roditelja. 

 

12 mladih lečenih od raka smo edukovali za vršnjačke edukatore i obučili su 4580 učenika osnovnih i srednjih beogradskih škola.

Pomažemo pri povratku u školu dece i mladih po završetku lečenja kroz rad sa nastavnicima i učenicima. 

Više o programu kliknite OVDE.

 

 Srpska mreža za borbu protiv dečijeg raka (3 srodna udruženja iz Srbije). Više OVDE

Od 2015. i dalje sa preko 400 učesnika i 20 Živih knjiga, tj mladica koje pričaju svoju priču baziranu na iskustvu lečenja govoreći o svojim motivima za aktivizam. 

Više OVDE.

 

Obeležavanje važnih datuma za dečiji rak (15.februar i Zlatni septembar) 

VIŠE

2019. smo pokrenuli prvi online vid pružanja vršnjačke i parnjačke podrške. Više o tome OVDE.

Na evropskom nivou udruženje Čika Boce je aktivno i kroz učešće Mladica (neformalne grupe mladih lečenih od raka) koji su i ambasadori mreže Youth Cancer Europe. Udruženje je članica mreža PanCare  i konfederacije roditeljskih udruženja Childhood Cancer International .

U odsustvu programa psihosocijalne rehabilitacije na sistemskom nivou na teritoriji Republike Srbije, udruženje Čika Boca je tokom 8 godina postojanja, svoje aktivnosti usmerilo upravo na kreiranje sistema podrške u post-terapijskoj fazi lečenja.

U prilog tome idu u rezultati istraživanja koje smo spoveli tokom  2016. godine (istraživanje je za cilj imalo evaluacija programa „Povratak u školu“): na uzorku od 918 zdravih srednjoškolaca, proveravali smo da li, za ovu svrhu osmišljena radionica koja traje 45 minuta, može da utiče na uvećanje znanja mladih o dečjem raku i umanjenje socijalne distance prema vršnjacima koji su lečeni od raka. Rezultati ukazuju da je nakon radionice uvećano znanje srednjoškolaca o raku, da je umanjena socijalna distanca ida da postoji negativna korelacija između ove dve varijable. Svi navedeni podaci su statistički značajni  i možete ih videti OVDE.

Čika Boca je udruženje roditelja, staratelja, dece i prijatelja dece obolele od malignih bolesti čije je nastajanje inicirala grupa roditelja koja su lečila decu od neke vrste raka. Udruženje je registrovano 2011. godine sa ciljem pružanja pomoći roditeljima dece koja se leče od raka, jer kroz osnaživanje roditelja indirektno pomažemo i deci koja su na lečenju. Tokom narednih par godina postojanja udruženja, razvili smo programe podrške za decu i mlade lečene od raka. Programi su se razvijali uporedo sa razvijanjem nefomalne survajverske grupe MladiCe, koji su uključeni u većinu programskih aktivnosti udruženja u ulozi vršnjačkih i parnjačkih edukatora.

U cilju edukacije javnosti obajavili smo, dve brošure za roditelje („ Šta treba ti da znaš o osteosarkomu?“ i „Šta treba ti da znaš o juingovom sarkomu“), priručnik za nastavnike za vođenje procesa socijalne i obrazovne inkluzije učenika nakon lečenja od maligniteta („Povratak u školu“), rezultati istraživanja o efikasnosti programa „Povratak u školu“ za srednjoškolce („Evaluacija rezultata: Znam, Mogu, Želim“) i 9 publikacija/ vodiča za mlade koji su suočeni sa rakom i njihove porodice i prijatelje.

U ŠTA VERUJEMO?
0%

Gandi:

“Verovanja postaju misli. Misli postaju reči. Reči postaju dela. Dela postaju navike. Navike postaju vrednosti. Vrednost postaje sudbina.”

HUMANOST

Verujemo u Humanost kao brigu prema ljudima koji se nalazi u problemu, kao i preuzimanje aktivne uloge u pomaganju razvoja široj zajednici kroz pomaganje pojedincima ili grupama rešavajući neki od socijalnih i društvenih problema sa kojima se naši korisnici suočavaju.

UVAŽAVANJE LJUDI

Naša vrednost je uvažavanje ljudi bez obzira na socijalni, društveni, verski, etnički status.

ODGOVORNOST

Odgovornost je za nas istovremeno i marljivost. Ne ostavljamo nezavršene i nedorečene stvari. Poštujemo tuđe vreme kao i svoje. Odgovorno pristupamo svemu što radimo.

FLESKIBILNOST

Fleskibilnost u Čika Boci znači da smo otvoreni za promene i da imamo sposobnost da tuđe potrebe doživimo podjednako važnim kao sopstvene i reagujemo brzo i shodno situaciji.

TOLERANCIJA

Tolerancija sama po sebi znači da nekog ne shvataš, ali ga razumeš, poštuješ, prihvataš i uvažavaš. Tolerancija proizilazi iz empatije i prilagođavanja, kao i boljeg upoznavanja i uvažavanja različitosti.

 

 

 

 

 

PRINCIPI RADA
0%

INOVATIVNOST

Inovativni smo u načinu razmišljanja i reševanja problema sa kojima se suočavaju naše ciljne grupe, takođe i u korišćenju savremenih tehnologija kao način prilaženja ciljnoj grupi koja je mlada.

TRANSPARENTNOST

Transparentnost u radu je naš moto kojim se rukovodimo od samog početka. Transparentnost se odnosi i na sadržaje programa i projekata (aktivnosti) kao i finansijska transparentnost, od prikaza donacija na nedeljnom nivou do završnih finansijskih izveštaja.

PROFESIONALIZAM

Profesionalizam je naš način rada koji se podrazumeva i tiče se svih segmenata poslovanja i rada kako sa donatorima tako i sa korisnicima.

About the author

Administrator administrator

1 Comment so far

Podrška deci i adolescentima lečenim od malignih bolesti – Beo-Lab LaboratorijePosted on3:00 pm - јан 14, 2019

[…] Za više o udruženju, aktivnostima i projektima udruženja  „Čika Boca“ pročitajte na linku https://www.cikaboca.org/mi-udruzenje/ […]

Comments are closed.