Male stvari postaju velike kada pomognemo da se dese

ByAdministrator

Male stvari postaju velike kada pomognemo da se dese

Kvalitet kvalitet života nije samo i jedino puko preživljavanje. Kvalitet života su male stvari koje nas čine srećnim i spokojnim. Male stvari postaju velike kada pomognemo da se dese.

2009. tokom lečenja deteta jedan tata je ispričao sledeću priču: “Bila jednom četiri brata po imenu Svako, Neko, Biloko i Niko. Trebalo je obaviti jedan vrlo važan posao i Svako je mislio da će ga Neko obaviti. Biloko je to mogao učiniti, a Niko nije hteo. Neko se zbog toga naljutio jer je to bio posao za Svakoga. Svako je opet mislio da bi ga Biloko mogao obaviti, ali Niko nije shvatio da ga Neko ne želi obaviti. Na kraju je Svako krivio Nekoga, jer Niko nije učinio ono što je mogao napraviti Biloko.

Pa da ne budemo ko ova četiri brata, možemo svi po malo biti PETI BRAT, jer Peti brat može pomoći nastavak postterapijske podrške dece i mladih lečenih od raka i u 2018.-toj godini kroz programe podrške:

  • |POVRATAK U ŠKOLU|
  • |ŽIVE KNJIGE|
  • |KAMP MI MOŽEMO SVE|
  • |PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE ZA DECU I MLADU LEČENE OD RAKA|
  • |VRŠNJAČKA I PARNJAČKA PODRŠKA MLADIMA SUOČENIM SA RAKOM|

Hvala svima koji godinama pomažu razne aktivnosti i programe podrške.

About the author

Administrator administrator