Podrška

za adolescente i mlade suočene sa rakom i njihove porodice

Godišnji izveštaj za 2017

ByAdministrator

Godišnji izveštaj za 2017

Sumiranje 2017–te godine smo smestili u izveštaj koji možete pogledati klikom na sliku.


BILANS STANJA I BILANS USPEHA SE NALAZE NA SLEDEĆIM LINKOVIMA:

BILANS STANJA

BILANS USPEHA

 

 

O autoru

Administrator administrator