Budućnost lečenja dece sa rakom

ByAdministrator

Budućnost lečenja dece sa rakom

Kako je dobar osećaj, kada si i sa veoma malim, mikro doprinosom bio deo važnog događaja za budućnost lečenja dece i adolescenata koji se leče od raka.
U aprilu smo na 7 CCI konferenciji u Beogradu, pisali pisma adresirana na EU parlament tražeći usvajanje Rezolucije za pedijatrijske lekove. czthz4mweaealhv-jpg-largeMotivisali su nas roditelji preminule dece iz pokreta Unite2Cure. Velikim zalaganjem, upornošću su pomerili mnoge granice, verovali i uspeli da se danas 15. decembra u EU parlamentu donese Rezolucija koja poboljšava EU regulativu o pedijatrijskim lekovima. Zaslužni su Unite2Cure, Cancer Research UK, i Evropsko udruženje za pedijatrijsku onkologiju (SIOPE).
Iako za naše uslove izvuči neobično, ali oni zajedno predstavljaju ujedinjeni glas roditelja, istraživača i zdravstvenih radnika koji se bavi dečijim rakom.

15. decembra 2016. Evropski parlament je usvojio Rezoluciju tokom plenarne sednice u Strazburu. Ključni cilj Rezolucije je da se farmaceutske kuće “nateraju” da istražuju i razvijaju lekove za decu i da ne zaobilaze zakonske propise (pronalazeći “rupe u zakonu) koje ih obavezuju da se bave istraživanjem i razvojem pedijatrijskih lekova.

Trenutno stanje na tom polju je da farmaceutske kuće nisu obavezne da ispitaju potencijalnu korist za decu, nekog leka koji se koristi kod odraslih i za neku drugu vrstu raka, kao npr. novi lek za rak pluća kod odraslih može da pomogne u lečenju neuroblastoma kod dece.
Parlamentarna Rezolucija predlaže da se postojeća Uredba revidira od strane Evropske komisije i obezbedi da se Uredba primenjuje u Velikoj Britaniji i širom Evrope.

Rezolucija je podnesen od strane članova raznih političkih grupa u Evropskom parlamentu. Ona poziva Evropsku komisiju da modernizuje postojeće zakonodavstvo kako bi se bolje prepoznavale potrebe dece i adolescenata s rakom, omogućavanje bržeg i boljeg razvoja inovativnih terapija za decu, uključujući dečiji rak.

Rak je vodeći uzrok smrti kod dece, i 6000 mladih ljudi umire od raka svake godine u Evropi. To je važno da evropsko zakonodavstvo omogući povoljno okruženje kada je u pitanju istraživanje i razvoj novih lekova za rak i lekova za decu.

“Mi, roditelji i pacijenti se zalažemo da naša deca imaju šansu za dug i zdrav život. Nećemo odustati od toga. Ali problem je u tome što nema dovoljno istraživanja, nema dovoljno vrsta lekova. Unite2Cure poziva na vrlo specifične promene u Pedijatrijskoj Uredbi za razvijanje više lekova i spašavanje naše dece “, prokomentarisali su Patricia Blanc, Anne Goeres, Nicole Scobie, Chris Copland i Delphine Heenen – samo su neke od mnogih roditelja i pacijenata zagovornika Unite2Cure .

Profesor Pamela Kearns, klinički savetnik Cancer Research UK i član SIOPE odbora, rekla je: “Usvajanje ove rezolucije, zagovara važne promene u trenutnim propisima, i bitno je da se regulatorno omogući i podstiče razvoj novih lekova za dečiji rak. Potrebno je više studija za nove tretmane dečijeg raka i poboljšati živote dece i adolescenata kojima je bolest dijagnostikovana. ”

Profesor Gilles Vassal, SIOPE bivši predsednik i član Odbora, rekao je: “Potreba je da se ubrza razvoj sigurnih i efikasnih inovativnih antikancerogenih terapija za decu i adolescente, takođe je potrebno više studija, kojima bi se dobile informacije o pedijatrijskim lekovima. ”

Pozivamo Evropsku komisiju za reviziju Pravilnika o Pedijatrijskim lekovima iz 2007. godine i da se uvedu mere koje olakšavaju testiranja i razvoj novih lekova koji bi mogli biti potencijalno korisni za decu i mlade.

Paediatric Medicines Regulation

About the author

Administrator administrator