ČIKA BOCA NA PRVOM MEDICINSKOM HAKATONU U SRBIJI

ByAdministrator

ČIKA BOCA NA PRVOM MEDICINSKOM HAKATONU U SRBIJI

MIT Hacking MedicineScreenshot_15 je događaj koji okuplja multidisciplinarni timove koji će tokom 48 sati raditi na razvijanju prototipa softverskih i hardverskih rešenja za probleme sa kojima se suočavaju određeni pacijenti i lekari u Srbiji. STARTIT Centar Beograd, kao domaćin prvog medicinskog hakatona u Srbiji (27.-29.01.2017), od 200 pristiglih prijava izabrao je samo 8 ideja koje će realizovati tokom trajanja ovog događaja. Veoma nas raduje da je ideja udruženja Čika Boca jedna od njih!
Tokom ovog trodnevnog događaja, predstavnik Čika Boce će, uz pomoć tima koji će činiti mobilni developeri i dizajneri, intezivno raditi na izradi mobilne aplikacije Mladice. Ova aplikacija ima za cilj da svim mladim kancer survajverima tj. Mladicama u Srbiji (od 13-30 godina), bez obzira na geografsku razadljinu, omogući da stupe u kontakt i međusobno pruže podršku-onako kako samo oni to znaju. To je „mesto“ gde nema stigme, gde mogu otvoreno da razgovaraju o svoji iskustvima tokom i nakon lečenja, o svojim strahovima i radostima, gubicima i pobedama, mesto gde mogu da budu autentični!

Zašto baš aplikacija Mladice?

Lečenje od raka kod dece traje od 6 meseci pa do 3 godine, a posledice koje bolest i lečenje ostavlja na sve aspekte života, mnogo duže. Za to vreme deca i mladi koji se leče od maligniteta izopšteni su iz vršnjačkih grupa i usmereni u velikoj meri na članove porodice, kućno i /ili bolničko okruženje.
Važnost vršnjačke grupe u ovom osetljivom razvojnom periodu u velikoj meri prevazilazi samo umanjenje osećaja usamljenosti-ona tinejdžerima i adolescentima pruža osećanje pripadnosti, poverenja i podrške, emocionalne sigurnosti, samopouzdanja, utiče na formiranje slike o sebi, pomaže adolescentu da definiše svoja uverenja, vrednosti i ciljeve (porodica prestaje da bude jedini referentni okvir u ovladavanju i usvajanju novih sposobnosti neophodnim za normalan rast i razvoj). Rak i tretman lečenja ograničavaju mogućnosti mladih da održe i oforme nova prijateljstva. Čak i kada postoji jaka mreža podrške, postojeće socijalne konekcije ne zadovoljavaju psihocijalne potrebe mladih kancer pacijenata, a prilika za upoznavanje drugih vršnjaka-kancer survajvera retka jer takvih pacijenata nema mnogo.
Prema istaživanju Nacionalnog Instituta za Rak u SAD-u (2013), uočene su dve jasno definisane potrebe kod ispitanika -kancer survajvera uzrasta od 15-39 godina: potreba da razgovaraju o raku (Talk About Cancer- kod 25% ispitanika) i da upoznaju vršnjake, takodje kancer survajvere (Meet Peer Survivors-kod 43% ispitanika). Ove dve potrebe bile su posebno izražene kod ispitanika uzrasta od 15 do 29 godina, kod onih koji su imali veći broj neželjenih simptoma (nusefekata tretmana), kod onih koji nisu bili u mogućnosti da se priključe grupama podrške, kod onih koji su imali lošiji kvalitete nege tokom lečenja i onih koji smatraju da je bolest imala značajan uticaj na njihov odnos sa roditeljima, siblizima, prijateljima i značajnim drugima. Obezbeđivanje prilike da upoznaju druge vršnjake-kancer survajvere u velikoj meri može da pomogne u prevladavanju izazova sa kojima se ovi tinejdžeri i adolescent susreću.

Sa radošću i velikom željom da Mladice uskoro dobiju svoju aplikaciju, danas krećemo sa radom!

About the author

Administrator administrator