Mi, Udruženje! | Čika Boca
Višnjička 28, Beograd, Srbija
(+381) 011 405-9414 roditelji@cikaboca.org

Mi, Udruženje!

Logo-png-Čika Boca (ID 637)Čika Boca je udruženje roditelja, staratelja i prijatelja dece obolele od malignih bolesti. Članovi su roditelji i prijatelji dece lečene od malignih bolesti. Osnivači su roditelji lečene dece. Suočeni sa mnogim gorućim problemima dece koja su pogođena retkim i malignim bolestima, organizovali smo se prvo kao neformalna grupa 2010. godine, a od 2011. zvanično i registrovali organizaciju. Od tog trenutka realizovali smo nekoliko projekata i događaja sami ili u saradnji sa drugim srodnim udruženjima u zemlji i svetu koji dele naše ciljeve.

VIZIJA
Srbija kao zemlja koja prihvata i primenjuje sve evropske standarde lečenje dece sa malignitetom.
MISIJA
Misija neprofitne, nevladine organizacije Čika Boce je postterapijska podrška deci i adolescentima, lečenih od maligniteta, u cilju socijalne reintegracije na prostoru RS, uz pomoć svih relevantnih društvenih činilaca.
Čika Boca se bavi od 2010. socijalnom inkluzijom dece i mladih lečenih od raka, unapređivanjem razvoja nivoa znanja i veština za život sa rakom i posle raka. Razvijamo inovativne programe i modele podrške za decu, mlade i porodice. Čika Boca je osnivač Srpske mreže za borbu protiv dečijeg raka.

AKTIVNOSTI

Otvorena vrata – Kutak za roditelje

informacije o relevantnim zakonima i pravima pacijenata, uključujući zagovaranje za promene zakona kako bi se olakšalo lečenje dece sa retkim bolestima i drugim oblicima maligniteta, širenje stečenog znanja o bolestima i mogućim načinima lečenja, prenošenje pozitivnih iskustava dece i mladih koji su pobedili rak i njihov organizovan rad na pomoći sebi i novim malim pacijentima, kreativne radionice, podizanje kapaciteta srodnih udruženja u zemlji i regionu, organizacija prikupljanja sredstava za decu pogođenu retkim bolestima i rakom za lečenje u inostrantsvu ukoliko u zemlji nije moguće lečenje, organizacija regionalnog okupljanja srodnih udruženja i umrežavanje, lokalne akcije, podsticanje društveno odgovornog poslavanja i volonterizma.

GODIŠNJI PROJEKTI

Od početne dijagnoze i lečenja – pružanje podrške oboleloj deci i njihovim porodicama kroz iskustva onih koji su sve to prošli putem projekta INTERNET RADIO MLADICE, sa svojim emisijama koje se emituju svake subote, za šta treba obezbediti sredstva i uslove da se uspešno mogu pokriti sve bolnice sa dečjom onkologijom u Srbiji (mnoga deca tokom lečenja moraju da budu u izolaciji, a ovaj vid podrške je potpuno bezbedan i uspešan), a tokom remisije i procesa ozdravljenja, potpuno smo posvećeni realizaciji uslova za projekat redovnih godišnjih LETNJIH KAMPOVA “MI MOŽEMO SVE!” za decu lečenu od malignih bolesti bez pratnje roditelja osmišljenih specijalno za njihovu sveobuhvatnu rehabilitaciju i inkluziju u svakodnevni život.Takođe u godišnje projekte spada i obeležavanje 15. februara, kada ceo svet obeležava Međunarodni dan dece lečene od raka. Od 2014. Sprovodimo program Povratak u školu, koji je zamišljen kao intervencija i pomoć pri povratku u školu lečenog deteta,tinejdžera i pripremanje škole, nastavnog i pomoćnog stručnog osoblja, i  naročito bitan fokus na vršnjačku pripremu vršnjaka za bolje razumevanje potreba i osećanja deteta, tinejdžera koje se vraća posle dužeg vremesnkog perioda u školu. Vremenom se ovaj program razvio u još dva segmenta, i to rad sa osnovcima i srednjoškolcima, u cilju kreiranja inkluzivne klime u školama, kao i povećanje znanja o dečijem raku, kao i smanjenje socijalne distance prema ovoj osetljivoj grupi.

–LETNJI KAMP “MI MOŽEMO SVE!” se sprovodi uspešno od 2013. Godine. Zbog aktivnosti i istraživanja i rezultata istraživanja ime kamp menjamo od ove godine u Rehabilitacioni centar “Mi možemo sve”. Do sada je kroz kamp prošlo preko 160 dece lečene od raka, uzrasta od 7 do 17 godina, kao i 20 mladih lečenih od raka (Mladica) kao volontera.

– INTERNET RADIO MLADICE (radio-mladice.rs) – Inicirali smo i pokrenuli, u maju 2012. mlade ljude od 15 do 30 godina, a nekada decu lečenu od raka da svoju potrebu za zajedničkim organizovanjem pretoče u zajedništvo jedinstvenog imena MladiCe (Ce (C) je u šifarniku bolesti oznaka za kancer). Projekat internet Radio MladiCe, je počeo prvim emitovanjem 29. septembra 2012. Ovi mladi ljudi su pričali o svom iskustvu  sa željom da kroz lično iskustvo i primer pomognu onima koji su u procesu lečenja. Projekat je imao za cilj socijalizaciju lečene dece i njihovo psihološko osnaživanje. Ideja radija je bila potreba mladih da se čuje i njihovo mišljenje o raznim temama kojima je danas mlad čovek okružen. Radio je je prekinuo rad zbog nedostatka finansijske podrške tokom 2016. godine. Kroz Internet radio Mladice je prošlo 25 stalno aktivnih mladica, nastalo je preko 150 emisija. Sadržaji su na sajtu www.mladice.org.

– RAD SA MLADICAMA 

MladiCe kao grupa survajvera (bivših pacijenata) je posle lečenja prepuštena sama sebi, tj. ne postoji nikakav vid sistemske podrške deci, tinejdžerima i mladima lečenim od raka. Kontinuirano radimo kroz edukacije na njihovom psihološkom osnaživanju i razvoju socijalnih veština, koje će im olakšati integraciju u društvo posle završenog lečenja.

– POVRATAK U ŠKOLU:

Program Povratak u školu ima 3 pravca delovanja:

1). Pomoć (intervenciju) pri povratku u školu nakon završenog lečenja

2). Rad u osnovnim školama i kreiranje inkluzivne klime

3). Rad u srednjim školama i kreiranje inkluzivne klime

Postignuća ovog programa najbolje ilustruju sledeći online infografici: GRAFIK 1 i GRAFIK 2. Znajući da nastavnike niko ne priprema za ovakve profesionalne izazove od 2015.-te godine imamo  i priručnik za nastavnike za rad sa decom sa malignim bolestima.

Naša briga su deca i mladi lečeni od raka i njihova budućnost!