Čika Boca 2018 | Čika Boca
Višnjička 28, Beograd, Srbija
(+381) 011 405-9414 roditelji@cikaboca.org

Čika Boca 2018

Broj računatroškovi/namenaDatum izvodaŠifraOpis plaćanjaIznos326966.82
285232104000000364tekući troškovi2018-12-31 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-12-31 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-12-31 00:00:000Članarina za karticu br. 5351********8934-99
285232104000000364programi poške2018-12-24 00:00:00288donacija pravno lice50000
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-12-20 00:00:000METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD-2116.39
285232104000000364programi poške2018-12-20 00:00:00288donacija pravno lice15000
285232104000000364tekući troškovi2018-12-19 00:00:00221Broj racuna: 201811/1.11419285 -3419.33
285232104000000364tekući troškovi2018-12-19 00:00:00221Broj racuna: 201811/1.11723287 -2299.84
285232104000000364tekući troškovi2018-12-19 00:00:00221Broj racuna: 201811/1.11004539 -2204.04
285232104000000364tekući troškovi2018-12-19 00:00:00221Broj racuna: 201811/1.11723396 -2157.57
285232104000000364tekući troškovi2018-12-19 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5351183529847674-30
285232104000000364tekući troškovi2018-12-19 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5351183529847682-30
285232104000000364tekući troškovi2018-12-19 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5351183529847690-30
285232104000000364tekući troškovi2018-12-19 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5351183529847704-30
285232104000000752ProstorHub2018-12-18 00:00:000Y112 KARABMA 3, BEOGRAD-7500
285232104000000364tekući troškovi2018-12-18 00:00:00221račun 3046010-2401.31
285232104000000364tekući troškovi2018-12-18 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5351183529498211-30
285232104000000364plate2018-12-14 00:00:0024711.2018/5-23414.08
285232104000000364plate2018-12-14 00:00:0025411.2018/5-13442.84
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-12-14 00:00:000ATM SBERBANK SRBIJA S7AO1008, BEOGRAD-10000
285232104000000752tekući troškovi2018-12-14 00:00:000ATM SBERBANK SRBIJA S7AO1008, BEOGRAD-50
285232104000000364tekući troškovi2018-12-14 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5350183488153667-30
285232104000000364tekući troškovi2018-12-14 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5350183488153675-30
285232104000000364rad uuženja2018-12-14 00:00:00221mesečna donacija70000
285232104000000364ProstorHub2018-12-13 00:00:00221po računu 75/18-23668.22
285232104000000364tekući troškovi2018-12-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5350183475688125-30
285232104000000364tekući troškovi2018-12-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 4 za period 01.11.20-40
285232104000000364tekući troškovi2018-12-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 6 za period-30
285232104000000364tekući troškovi2018-12-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 5 za period-25
285232104000000364tekući troškovi2018-12-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 1 za period 01.11.20-10
285232104000000752mms 20192018-12-10 00:00:00287donacije građana500
285232104000000752mms 20192018-12-05 00:00:00288donacije građana5000
285232104000000752ProstorHub2018-12-03 00:00:000EMMEZETA SRBIJA d.o.o., NOVI BEOGRAD-51674.1
285232104000000364tekući troškovi2018-11-30 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-11-30 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-11-30 00:00:000Članarina za karticu br. 5351********8934-99
285232104000000364plate2018-11-27 00:00:0024710.2018/5-23414.08
285232104000000364plate2018-11-27 00:00:0025410.2018/5-13442.84
285232104000000364tekući troškovi2018-11-27 00:00:00221oktobar 2019 -2300.3
285232104000000364tekući troškovi2018-11-27 00:00:00221oktobar 2018 -2295
285232104000000364tekući troškovi2018-11-27 00:00:00221oktobar 2018 -2283.68
285232104000000364tekući troškovi2018-11-27 00:00:00221oktobar 2018 -2194.52
285232104000000364tekući troškovi2018-11-27 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5345183312604821-30
285232104000000364tekući troškovi2018-11-27 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5345183312605020-30
285232104000000364tekući troškovi2018-11-27 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5345183312605496-30
285232104000000364tekući troškovi2018-11-27 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5345183312605836-30
285232104000000364tekući troškovi2018-11-27 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5345183312729438-30
285232104000000364tekući troškovi2018-11-27 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5345183312729640-30
285232104000000364rad uuženja2018-11-27 00:00:00221mesečna donacija70000
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-11-26 00:00:000391 STARI BANOVCI, STARI BANOVCI-2456.59
285232104000000364Kampanja Šta posle raka2018-11-23 00:00:00221račun 20.11.2018-15875
285232104000000364tekući troškovi2018-11-23 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5344183271238534-30
285232104000000364refundacija2018-11-23 00:00:00290refundacija porodiljsko37882.74
285232104000000364refundacija2018-11-23 00:00:00290refundacija porodiljsko38683.3
285232104000000364refundacija2018-11-23 00:00:00290refundacija porodiljsko41730.89
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-11-20 00:00:000METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD-2874.52
285232104000000364Kampanja Šta posle raka2018-11-15 00:00:00221po računu 142/2018-18750
285232104000000364tekući troškovi2018-11-15 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5341183196344919-30
285232104000000364ProstorHub2018-11-14 00:00:00221po računu 71/18-23667.84
285232104000000364tekući troškovi2018-11-14 00:00:00221po računu 3012133-2401.33
285232104000000364tekući troškovi2018-11-14 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5341183181653805-30
285232104000000364tekući troškovi2018-11-14 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5341183181695168-30
285232104000000364tekući troškovi2018-11-13 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 8 za period-40
285232104000000364tekući troškovi2018-11-13 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 7 za period-35
285232104000000364tekući troškovi2018-11-13 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 2 za period 01.10.20-20
285232104000000364tekući troškovi2018-11-13 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 1 za period 01.10.20-10
285232104000000752mms 20192018-11-13 00:00:00287donacije građana500
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-11-06 00:00:000METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD-21354.14
285232104000000364tekući troškovi2018-10-31 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-10-31 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-10-31 00:00:000Članarina za karticu br. 5351********8934-99
285232104000000364plate2018-10-29 00:00:0024709,2018/5-23414.08
285232104000000364plate2018-10-29 00:00:0025409.2018/5-13442.84
285232104000000364tekući troškovi2018-10-29 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5336183022196888-30
285232104000000364tekući troškovi2018-10-29 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5336183022196950-30
285232104000000752ProstorHub2018-10-26 00:00:000FORMA IDEALE DOO KRAGU, BEOGRAD-11990
285232104000000752mms 20192018-10-23 00:00:00189donacije građana30240
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-10-22 00:00:000790 ZMAJ 1, NOVI BEOGRAD-3998.11
285232104000000364Kampanja Šta posle raka2018-10-19 00:00:00221Promet robe i usluga - finalna potrosnja-11855
285232104000000364tekući troškovi2018-10-19 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5333182928558146-30
285232104000000364rad uuženja2018-10-18 00:00:00221mesečna donacija70000
285232104000000364tekući troškovi2018-10-15 00:00:002212018-09-01 00:00:00-2427.43
285232104000000364tekući troškovi2018-10-15 00:00:00221račun 2960430-2403.29
285232104000000364tekući troškovi2018-10-15 00:00:002212018-09-01 00:00:00-2295
285232104000000364tekući troškovi2018-10-15 00:00:002212018-09-01 00:00:00-2169.43
285232104000000364tekući troškovi2018-10-15 00:00:002212018-09-01 00:00:00-1914.25
285232104000000364tekući troškovi2018-10-15 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5332182882312699-30
285232104000000364tekući troškovi2018-10-15 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5332182882312710-30
285232104000000364tekući troškovi2018-10-15 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5332182882312753-30
285232104000000364tekući troškovi2018-10-15 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5332182882312761-30
285232104000000364tekući troškovi2018-10-15 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5332182884410973-30
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-10-12 00:00:00221po računu 131/2018-43734.72
285232104000000752tekući troškovi2018-10-12 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5331182858157729-30
285232104000000364tekući troškovi2018-10-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 9 za period-45
285232104000000364tekući troškovi2018-10-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 3 za period 01.09.20-30
285232104000000364tekući troškovi2018-10-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 6 za period-30
285232104000000364tekući troškovi2018-10-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 2 za period 01.09.20-20
285232104000000752ProstorHub2018-10-04 00:00:00221po računu 64/18-23705.74
285232104000000752mms 20182018-10-04 00:00:000Y CLEANING SERVICES, BEOGRAD-3400
285232104000000364tekući troškovi2018-10-04 00:00:00221račun br 2944686-2400.36
285232104000000364tekući troškovi2018-10-04 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5329182775851065-30
285232104000000752tekući troškovi2018-10-04 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5329182775802250-30
285232104000000752regionalna konvencija2018-10-03 00:00:00221Po računu 234/A/18-100002
285232104000000364ProstorHub2018-10-03 00:00:00221Preačun 18-010-001924-33200
285232104000000752tekući troškovi2018-10-03 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5329182762574041-50
285232104000000364tekući troškovi2018-10-03 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5329182761405262-30
285232104000000364programi poške2018-10-03 00:00:00288donacija pravno lice4000
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-10-01 00:00:000METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD-9712.2
285232104000000752ProstorHub2018-10-01 00:00:000CENTAR TRINITI DOO, BEOGRAD-2890
285232104000000364tekući troškovi2018-10-01 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-10-01 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-09-28 00:00:000Članarina za karticu br. 5351********8934-99
285232104000000364plate2018-09-26 00:00:00247Porodilje Uplata zarade za 08.2018/5-26736
285232104000000364plate2018-09-26 00:00:0025408.2018/ 5-15708
285232104000000364tekući troškovi2018-09-26 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5326182697830374-30
285232104000000364tekući troškovi2018-09-26 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5326182697830382-30
285232104000000364programi poške2018-09-24 00:00:00288donacija pravno lice12000
285232104000000752mms 20192018-09-19 00:00:00288donacija pravno lice2000
285232104000000364programi poške2018-09-19 00:00:00263donacija pravno lice30000
285232104000000364rad uuženja2018-09-19 00:00:00221mesečna donacija70000
285232104000000752regionalna konvencija2018-09-18 00:00:000MOL SERBIA 90222 MEDAK, BEOGRAD SAVS-5932.91
285232104000000752regionalna konvencija2018-09-17 00:00:00340POTPES KOMPANI OHRID, OHRID-11625.23
285232104000000752regionalna konvencija2018-09-17 00:00:00340BP KUMANOVO 1 013, KUMANOVO-5114.76
285232104000000752mms 20192018-09-14 00:00:00288donacije građana500
285232104000000752regionalna konvencija2018-09-13 00:00:000VALONI COMPANY DOO, PRESEVO-6413.69
285232104000000752regionalna konvencija2018-09-11 00:00:000ATM SBERBANK SRBIJA S7AO2321, BEOGRAD-36000
285232104000000752tekući troškovi2018-09-11 00:00:000ATM SBERBANK SRBIJA S7AO2321, BEOGRAD-180
285232104000000364tekući troškovi2018-09-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 9 za period-45
285232104000000364tekući troškovi2018-09-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 8 za period-40
285232104000000364tekući troškovi2018-09-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 4 za period 01.08.20-40
285232104000000364tekući troškovi2018-09-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 1 za period 01.08.20-10
285232104000000364ProstorHub2018-09-06 00:00:00221po računu 59/18-23620.92
285232104000000364tekući troškovi2018-09-06 00:00:00221avg 2018 -3442.78
285232104000000364tekući troškovi2018-09-06 00:00:00221avg 2018 -2295
285232104000000364tekući troškovi2018-09-06 00:00:00221avg 2018 -2290.56
285232104000000364tekući troškovi2018-09-06 00:00:00221avg 2018 -1844.4
285232104000000364tekući troškovi2018-09-06 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5321182490842933-30
285232104000000364tekući troškovi2018-09-06 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5321182490858902-30
285232104000000364tekući troškovi2018-09-06 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5321182490727514-30
285232104000000364tekući troškovi2018-09-06 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5321182490842909-30
285232104000000364tekući troškovi2018-09-06 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5321182490842917-30
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-09-04 00:00:000METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD-6177.04
285232104000000364tekući troškovi2018-08-31 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-08-31 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-08-31 00:00:000Članarina za karticu br. 5351********8934-99
285232104000000364programi poške2018-08-31 00:00:00290donacija pravno lice5000
285232104000000364plate2018-08-28 00:00:0024707.2018/5-24499.99
285232104000000364plate2018-08-28 00:00:0025407.2018/5-14183.32
285232104000000364tekući troškovi2018-08-28 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5318182403627672-30
285232104000000364tekući troškovi2018-08-28 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5318182403627680-30
285232104000000364regionalna konvencija2018-08-24 00:00:00221internet kupovina Porudžbina #6050 (24/08/2018)-5070
285232104000000364tekući troškovi2018-08-24 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5317182363868560-30
285232104000000752regionalna konvencija2018-08-23 00:00:000214 - TEMPO 001, BEOGRAD-4631.94
285232104000000364tekući troškovi2018-08-20 00:00:00221po računu 201807/1.11004539-2996.68
285232104000000364tekući troškovi2018-08-20 00:00:00221jul 2018-2620
285232104000000364tekući troškovi2018-08-20 00:00:00221po računu 201807/1.11419285-2581.9
285232104000000364tekući troškovi2018-08-20 00:00:00221po računu 201807/1.11723287-2362.9
285232104000000364tekući troškovi2018-08-20 00:00:00221po računu br 201807/1.11723396-1806
285232104000000364tekući troškovi2018-08-20 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5315182327668500-30
285232104000000364tekući troškovi2018-08-20 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5315182327668518-30
285232104000000364tekući troškovi2018-08-20 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5315182327668526-30
285232104000000364tekući troškovi2018-08-20 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5315182327668542-30
285232104000000364tekući troškovi2018-08-20 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5315182327700497-30
285232104000000364tekući troškovi2018-08-16 00:00:00222po računu 2018/07-0192673-5880.63
285232104000000364tekući troškovi2018-08-16 00:00:00221jun 2018-2396.18
285232104000000364tekući troškovi2018-08-16 00:00:00221račun 2925693-2396.03
285232104000000364tekući troškovi2018-08-16 00:00:00221dec 2017-2258.68
285232104000000364tekući troškovi2018-08-16 00:00:00222jul 2018-1568
285232104000000364tekući troškovi2018-08-16 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5314182288530125-30
285232104000000364tekući troškovi2018-08-16 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5314182288619010-30
285232104000000364tekući troškovi2018-08-16 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5314182288807747-30
285232104000000364tekući troškovi2018-08-16 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5315182280112730-30
285232104000000364tekući troškovi2018-08-16 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5315182280112748-30
285232104000000364tekući troškovi2018-08-16 00:00:00221POAT DEPOZITA100470
285232104000000752regionalna konvencija2018-08-15 00:00:000512 MIJE KOVACEVICA, BEOGRAD-11199.76
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-08-14 00:00:00340OMV 1753/, Obarok-5600.59
285232104000000364rad uuženja2018-08-14 00:00:00221mesečna donacija70000
285232104000000752plate2018-08-13 00:00:00221putni nalog mms 2018-19809
285232104000000752plate2018-08-13 00:00:00221nalog doktor MMS 2018-17608
285232104000000752regionalna konvencija2018-08-13 00:00:00340SHELL TULLNER STRASSE, GOELLERSDORF-10356.64
285232104000000752tekući troškovi2018-08-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5313182258192932-30
285232104000000752tekući troškovi2018-08-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5313182258192940-30
285232104000000364tekući troškovi2018-08-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 14 za perio-70
285232104000000364tekući troškovi2018-08-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 10 za perio-50
285232104000000364tekući troškovi2018-08-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 3 za period 01.07.20-30
285232104000000364tekući troškovi2018-08-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 2 za period 01.07.20-20
285232104000000752mms 20192018-08-10 00:00:00288donacije građana500
285232104000000752regionalna konvencija2018-08-09 00:00:000OMV 2202/, Beograd-9174.6
285232104000000752mms 20182018-08-08 00:00:000RECEPCIJA- ZEL.STANI, MOKRA GORA-10830
285232104000000752mms 20182018-08-02 00:00:000214 - TEMPO 009, UZICE-6077.01
285232104000000364programi poške2018-08-01 00:00:00289donacije građana1000
285232104000000752mms 20182018-07-31 00:00:000METRO BG.3-VIDIKOVAC, BEOGRAD-6724.25
285232104000000364tekući troškovi2018-07-31 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-07-31 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-07-31 00:00:000Članarina za karticu br. 5351********8934-99
285232104000000752mms 20182018-07-30 00:00:000ADI SAM K2, BEOGRAD-1029
285232104000000752mms 20182018-07-27 00:00:000IRIS MEGA DOO, BEOGRAD-3999
285232104000000364mms 20182018-07-26 00:00:00221po računu 123/2018-35800
285232104000000364mms 20182018-07-26 00:00:00221račun br 000095/18-17500
285232104000000364tekući troškovi2018-07-26 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5309182071406019-30
285232104000000364tekući troškovi2018-07-26 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5309182072103826-30
285232104000000364mms 20182018-07-25 00:00:00221depozit 50/18-100470
285232104000000364tekući troškovi2018-07-25 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5308182067316908-50.24
285232104000000752mms 20182018-07-24 00:00:000METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD-29350.96
285232104000000752mms 20182018-07-24 00:00:000ATM SBERBANK SRBIJA S7AO2011, N BEOGRAD-11000
285232104000000752mms 20182018-07-24 00:00:000WINWIN SHOP DOO CACAK, BEOGRAD-5950
285232104000000364tekući troškovi2018-07-24 00:00:00222jun 2018-5836.38
285232104000000364tekući troškovi2018-07-24 00:00:00222jun 2018-1621.81
285232104000000752tekući troškovi2018-07-24 00:00:000ATM SBERBANK SRBIJA S7AO2011, N BEOGRAD-55
285232104000000364tekući troškovi2018-07-24 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5308182042636828-30
285232104000000364tekući troškovi2018-07-24 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5308182042641694-30
285232104000000752mms 20182018-07-19 00:00:000OMV 2202/, Beograd-2998.39
285232104000000364tekući troškovi2018-07-19 00:00:002212018-06-01 00:00:00-2635.99
285232104000000364tekući troškovi2018-07-19 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5306181999821836-30
285232104000000364ProstorHub2018-07-18 00:00:00221po računu 119/2018-23977
285232104000000364tekući troškovi2018-07-18 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5306181998540647-150
285232304000000160plate2018-07-17 00:00:00220Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja-40000
285232104000000364ProstorHub2018-07-17 00:00:00221Preačun br 191/18-7480
285232104000000364tekući troškovi2018-07-17 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5306181985416268-30
285232104000000364x2018-07-17 00:00:00220prebacivanje sa jednog računa na ugi40000
285232304000000160refundacija2018-07-16 00:00:00241refundacija porodiljsko13970.77
285232304000000160refundacija2018-07-16 00:00:00241refundacija porodiljsko25945.73
285232104000000364mms 20182018-07-13 00:00:00221po preačunu 000148-15630
285232104000000752mms 20182018-07-13 00:00:000RADUN AVIA BS R-1, NOVI SAD-3999.2
285232104000000364tekući troškovi2018-07-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5305181946398388-30
285232104000000364rad uuženja2018-07-13 00:00:00221mesečna donacija70000
285232104000000364mms 20182018-07-12 00:00:00221dizajn-23890
285232104000000364ProstorHub2018-07-12 00:00:00221račun br 54/18-23612.28
285232104000000364tekući troškovi2018-07-12 00:00:002212018-06-01 00:00:00-2719.1
285232104000000364tekući troškovi2018-07-12 00:00:002212018-06-01 00:00:00-2134.75
285232104000000364tekući troškovi2018-07-12 00:00:002212018-06-01 00:00:00-1811.5
285232104000000364tekući troškovi2018-07-12 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5305181932905061-30
285232104000000364tekući troškovi2018-07-12 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5305181933109846-30
285232104000000364tekući troškovi2018-07-12 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5305181933109854-30
285232104000000364tekući troškovi2018-07-12 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5305181933483675-30
285232104000000364tekući troškovi2018-07-12 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5305181933503790-30
285232104000000752ProstorHub2018-07-10 00:00:000MAK TRADE GROUP DOO BE, BEOGRAD-1650
285232104000000364tekući troškovi2018-07-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 14 za perio-70
285232104000000364tekući troškovi2018-07-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 6 za period 01.06.20-60
285232104000000364tekući troškovi2018-07-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 4 za period 01.06.20-40
285232104000000364tekući troškovi2018-07-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 4 za period-20
285232104000000752mms 20192018-07-10 00:00:00287donacije građana1000
285232104000000364plate2018-07-09 00:00:00247porodiljsko jun-24613
285232104000000364plate2018-07-09 00:00:00254doprinosi jun-14261
285232104000000752mms 20182018-07-09 00:00:000ATM SBERBANK SRBIJA S7AO2081, BEOGRAD-10000
285232104000000364plate2018-07-09 00:00:00247obračun 1 dan-1116
285232104000000364plate2018-07-09 00:00:00254doprinosi 1 dan-651
285232104000000752tekući troškovi2018-07-09 00:00:000ATM SBERBANK SRBIJA S7AO2081, BEOGRAD-50
285232104000000364tekući troškovi2018-07-09 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5304181901316988-30
285232104000000364tekući troškovi2018-07-09 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5304181901316996-30
285232104000000364tekući troškovi2018-07-09 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5304181901317003-30
285232104000000364tekući troškovi2018-07-09 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5304181901317011-30
285232104000000752mms 20192018-07-09 00:00:00288donacije građana1000
285232104000000752mms 20182018-07-06 00:00:000OMV 2204/, Beograd-2004.47
285232104000000364mms 20182018-07-05 00:00:00221po preačunu 9180399907-20000
285232104000000364tekući troškovi2018-07-05 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5303181863735771-30
285232104000000364programi poške2018-07-04 00:00:00287donacija pravno lice20650
285232104000000364plate2018-07-03 00:00:00221po nalogu br 030701/2018-15407
285232104000000752mms 20182018-07-03 00:00:000METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD-5295.29
285232104000000364tekući troškovi2018-07-03 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5302181847583875-30
285232104000000364tekući troškovi2018-06-30 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-06-30 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-06-29 00:00:000Članarina za karticu br. 5351********8934-99
285232104000000364programi poške2018-06-29 00:00:00290donacija pravno lice3000
285232104000000364programi poške2018-06-29 00:00:00189donacije građana30000
285232104000000752mms 20182018-06-28 00:00:000EMMEZETA SRBIJA d.o.o., NOVI BEOGRAD-6091
285232104000000752mms 20182018-06-28 00:00:00290donacija pravno lice100000
285232104000000364programi poške2018-06-27 00:00:00221donacija pravno lice80300
285232104000000364mms 20182018-06-25 00:00:00221po računu 250601/2018-17000
285232104000000364ProstorHub2018-06-25 00:00:0022101 — 20177208-6799
285232104000000364tekući troškovi2018-06-25 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5299181769088952-30
285232104000000364tekući troškovi2018-06-25 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5300181760207484-30
285232304000000160plate2018-06-22 00:00:00220Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja-39000
285232104000000364x2018-06-22 00:00:00220prebacivanje sa jednog računa na ugi39000
285232104000000364ProstorHub2018-06-21 00:00:00221Broj porudžbine: 2016944-6799
285232104000000364tekući troškovi2018-06-21 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5299181710322592-30
285232304000000160refundacija2018-06-21 00:00:00241refundacija porodiljsko13258.95
285232304000000160refundacija2018-06-21 00:00:00241refundacija porodiljsko24623.77
285232104000000364programi poške2018-06-15 00:00:00288donacija pravno lice5000
285232104000000364rad uuženja2018-06-15 00:00:00221mesečna donacija70000
285232104000000364ProstorHub2018-06-14 00:00:00221br por:2016128-40119.66
285232104000000364tekući troškovi2018-06-14 00:00:0022205/2018-1775.54
285232104000000364tekući troškovi2018-06-14 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5297181650854848-30
285232104000000364tekući troškovi2018-06-14 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5297181651537587-30
285232104000000752mms 20182018-06-14 00:00:00287donacija pravno lice300000
285232104000000364operativni troškovi2018-06-13 00:00:00221po računu 130601/2018-25865
285232104000000364tekući troškovi2018-06-13 00:00:002222018/05-0192673-6468.74
285232104000000364tekući troškovi2018-06-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5296181648144857-30
285232104000000364tekući troškovi2018-06-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5296181648144865-30
285232104000000364programi poške2018-06-12 00:00:00288donacija pravno lice15000
285232104000000364ProstorHub2018-06-11 00:00:00221po računu 50/18-23629.32
285232104000000364tekući troškovi2018-06-11 00:00:00221maj 2018 -3506.48
285232104000000364tekući troškovi2018-06-11 00:00:00221maj 2018 CB-2398.08
285232104000000364tekući troškovi2018-06-11 00:00:00221maj 2018-2191.81
285232104000000364tekući troškovi2018-06-11 00:00:00221maj 2018 -1804.83
285232104000000364tekući troškovi2018-06-11 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 11 za period 01.05.2018 - 31.05.2018.-55
285232104000000364tekući troškovi2018-06-11 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 7 za period 01.05.2018 - 31.05.2018.-35
285232104000000364tekući troškovi2018-06-11 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5296181621101065-30
285232104000000364tekući troškovi2018-06-11 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5296181621101073-30
285232104000000364tekući troškovi2018-06-11 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5296181621101090-30
285232104000000364tekući troškovi2018-06-11 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5296181621112903-30
285232104000000364tekući troškovi2018-06-11 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5296181621400569-30
285232104000000364tekući troškovi2018-06-11 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 3 za period 01.05.2018 - 31.05.2018.-30
285232104000000364tekući troškovi2018-06-11 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 3 za period 01.05.2018 - 31.05.2018.-30
285232104000000364ProstorHub2018-06-07 00:00:00221porudzbina 34921-30980
285232104000000364tekući troškovi2018-06-07 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5295181584391494-30
285232104000000364tekući troškovi2018-06-06 00:00:000Naknada za registraciju menica/brisanje menica/ovlašćenja-500
285232104000000364plate2018-06-05 00:00:00247neto maj 2018-26312
285232104000000364plate2018-06-05 00:00:00254DOPRINOSI MAJ 2018-15420
285232104000000752operativni troškovi2018-06-05 00:00:00340MSFT *, MSFT AZE-8791.97
285232104000000752mms 20182018-06-05 00:00:000METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD-7073.4
285232104000000364tekući troškovi2018-06-05 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5294181567760845-30
285232104000000364tekući troškovi2018-06-05 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5294181567760853-30
285232104000000752mms 20182018-06-05 00:00:00287donacije građana1000
285232104000000752mms 20182018-06-05 00:00:00288donacija pravno lice177160.65
285232104000000752tekući troškovi2018-05-31 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000364tekući troškovi2018-05-31 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-05-31 00:00:000Članarina za karticu br. 5351********8934-99
285232104000000364ProstorHub2018-05-30 00:00:00221mart 2018 po ugovoru 10318/1-23635.42
285232104000000364tekući troškovi2018-05-30 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5292181507233184-30
285232104000000752mms 20182018-05-30 00:00:00189donacije građana1000
285232104000000752mms 20182018-05-30 00:00:00287donacija pravno lice118177.1
285232104000000364mms 20182018-05-29 00:00:00221Račun 85/18-18200
285232104000000364tekući troškovi2018-05-29 00:00:002211901-01-04 00:00:00-2310
285232104000000364tekući troškovi2018-05-29 00:00:002211901-01-04 00:00:00-1795
285232104000000364tekući troškovi2018-05-29 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5292181494901618-30
285232104000000364tekući troškovi2018-05-29 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5292181495429785-30
285232104000000364tekući troškovi2018-05-29 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5292181495429793-30
285232304000000160plate2018-05-28 00:00:00263TRANSFER-124000
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-05-28 00:00:000KNEZ PETROL BEOGRAD, BEOGRAD-1997.92
285232104000000364međufazna potrošnja2018-05-28 00:00:00263međufazna potrošnja124000
285232104000000364tekući troškovi2018-05-22 00:00:0022204/2018-7806.48
285232104000000364tekući troškovi2018-05-22 00:00:00222april 2018-6104.48
285232104000000364mms 20182018-05-22 00:00:00221po preačunu 2205/2018-05-3400
285232104000000364tekući troškovi2018-05-22 00:00:00221april 2018-2398.36
285232104000000364tekući troškovi2018-05-22 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5290181426808636-30
285232104000000364tekući troškovi2018-05-22 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5290181426808644-30
285232104000000364tekući troškovi2018-05-22 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5290181426808652-30
285232104000000364tekući troškovi2018-05-22 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5290181427762540-30
285232304000000160refundacija2018-05-21 00:00:00241refundacija porodiljsko12585.52
285232304000000160refundacija2018-05-21 00:00:00241refundacija porodiljsko13932.38
285232304000000160refundacija2018-05-21 00:00:00241refundacija porodiljsko23373.12
285232304000000160refundacija2018-05-21 00:00:00241refundacija porodiljsko25874.41
285232104000000752mms 20182018-05-18 00:00:000ADI SAM K2, BEOGRAD-2804
285232104000000364plate2018-05-17 00:00:00247neto 042018-24024
285232104000000364plate2018-05-17 00:00:00254Uplata poreza i doprinosa po odbitku 042018-13858
285232104000000364tekući troškovi2018-05-17 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5289181375608380-30
285232104000000364tekući troškovi2018-05-17 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5289181375608399-30
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-05-15 00:00:000OMV 2412/, Cacak-1998.38
285232104000000364rad uuženja2018-05-15 00:00:00221mesečna donacija70000
285232104000000364YCE2018-05-14 00:00:00221preačun 01/952-4800
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-05-14 00:00:000512 MIJE KOVACEVICA, BEOGRAD-1998.31
285232104000000364tekući troškovi2018-05-14 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5288181344646924-30
285232104000000364operativni troškovi2018-05-11 00:00:00221po računu 106/2018-47448
285232104000000364tekući troškovi2018-05-11 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5288181310572391-30
285232104000000752mms 20182018-05-11 00:00:00189donacije građana2000
285232104000000364tekući troškovi2018-05-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 9 za period 01.04.2018 - 30.04.2018.-45
285232104000000364tekući troškovi2018-05-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 4 za period 01.04.2018 - 30.04.2018.-40
285232104000000364tekući troškovi2018-05-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 8 za period 01.04.2018 - 30.04.2018.-40
285232104000000364tekući troškovi2018-05-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 2 za period 01.04.2018 - 30.04.2018.-20
285232104000000364mms 20182018-05-08 00:00:00221PROFAKTA 1094/001-16983
285232104000000364tekući troškovi2018-05-08 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5286181289906382-30
285232104000000364rad uuženja2018-05-08 00:00:00288donacije građana5000
285232104000000752mms 20182018-05-03 00:00:000METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD-3845.98
285232104000000752mms 20182018-05-03 00:00:000OMV 2202/, Beograd-2998.12
285232104000000364ProstorHub2018-05-03 00:00:00221po preačunu 0799/18 VP-2629.94
285232104000000364tekući troškovi2018-05-03 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5285181235843724-30
285232104000000752tekući troškovi2018-04-30 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000364tekući troškovi2018-04-30 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-04-30 00:00:000Članarina za karticu br. 5351********8934-99
285232104000000364Kampanja Šta posle raka2018-04-26 00:00:00221po računu od 25-4-11800
285232104000000364tekući troškovi2018-04-26 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5284181161945687-30
285232104000000752mms 20182018-04-25 00:00:000ADI SAM K2, BEOGRAD-4827
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-04-24 00:00:000KNEZ PETROL BEOGRAD, BEOGRAD-2000.78
285232304000000160refundacija2018-04-24 00:00:00241refundacija porodiljsko2895.78
285232304000000160refundacija2018-04-24 00:00:00241refundacija porodiljsko5377.87
285232304000000160refundacija2018-04-24 00:00:00241refundacija porodiljsko14605.81
285232304000000160refundacija2018-04-24 00:00:00241refundacija porodiljsko27125.07
285232104000000364programi poške2018-04-20 00:00:00288donacija pravno lice7000
285232104000000752mms 20182018-04-16 00:00:00287donacija pravno lice100000
285232104000000364Kampanja Šta posle raka2018-04-13 00:00:00221mart 2018-47290.12
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221po računu 1302/2018-14755.5
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00222mart 2018-5966.17
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00222februar 2018-3874.7
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221mart 2018 -3524.78
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221mart 2018-2525
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221mart 2018-2402.63
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221mart 2018-2295
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221mart 2018 -2129.25
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221mart 2018 -1814.25
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038108770-30
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038153376-30
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038153384-30
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038163754-30
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038163819-30
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038181159-30
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038193459-30
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038193475-30
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038246293-30
285232104000000364tekući troškovi2018-04-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5280181038246307-30
285232104000000364rad uuženja2018-04-13 00:00:00221mesečna donacija70000
285232104000000752tekući troškovi2018-04-11 00:00:000Naknada za registraciju menica/brisanje menica/ovlašćenja-250
285232104000000364tekući troškovi2018-04-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 6 za period 01.03.2018 - 31.03.2018.-30
285232104000000364tekući troškovi2018-04-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 5 za period 01.03.2018 - 31.03.2018.-25
285232104000000364tekući troškovi2018-04-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 2 za period 01.03.2018 - 31.03.2018.-20
285232104000000364tekući troškovi2018-04-10 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 2 za period 01.03.2018 - 31.03.2018.-20
285232104000000364plate2018-04-05 00:00:00247mart 2018-25168
285232104000000364plate2018-04-05 00:00:00254doprinosi mart 2018-14638
285232104000000364tekući troškovi2018-04-05 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5279180953947460-30
285232104000000364tekući troškovi2018-04-05 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5279180953947495-30
285232104000000364programi poške2018-04-05 00:00:00189donacije građana3000
285232104000000752mms 20182018-04-05 00:00:00189donacije građana3000
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-04-03 00:00:000METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD-5248.45
285232104000000364programi poške2018-04-03 00:00:00187donacije građana115000
285232104000000752Kampanja Šta posle raka2018-04-02 00:00:000OMV 2202/, Beograd-2002.5
285232104000000752tekući troškovi2018-03-31 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000364tekući troškovi2018-03-31 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-03-30 00:00:000Članarina za karticu br. 5351********8934-99
285232104000000752mms 20182018-03-29 00:00:00163donacije građana1000
285232104000000364programi poške2018-03-23 00:00:00220donacija pravno lice2000
285232104000000364plate2018-03-16 00:00:00240Zarade i uga primanja zaposlenih feb 2018-22880
285232104000000364plate2018-03-16 00:00:00254doprinosi-13078
285232104000000364tekući troškovi2018-03-16 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5274180753498394-30
285232104000000364tekući troškovi2018-03-16 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5274180753498408-30
285232104000000752tekući troškovi2018-03-14 00:00:000DEJAN RADULOVIC-JAVN, BEOGRAD-2520
285232104000000364rad uuženja2018-03-14 00:00:00221mesečna donacija70000
285232104000000364Kampanja Šta posle raka2018-03-13 00:00:00221usluga 13-3-2018-45220
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:002212017 I rata-14755.5
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:00222februar 2018-6101.75
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:002212018-02-01 00:00:00-2671.3
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:00221račun br 9003757506-2526.1
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:00221februar 2018-2395.98
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:002212018-02-01 00:00:00-2349.01
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:002212018-02-01 00:00:00-2300.5
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:002212018-02-01 00:00:00-1819.75
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180724782260-30
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725079554-30
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725137600-30
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725137619-30
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725167291-30
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725167305-30
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725167313-30
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725167321-30
285232104000000364tekući troškovi2018-03-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5273180725167348-30
285232104000000364tekući troškovi2018-03-12 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 6 za period 01.02.2018 - 28.02.2018.-60
285232104000000364tekući troškovi2018-03-12 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 8 za period 01.02.2018 - 28.02.2018.-40
285232104000000364tekući troškovi2018-03-12 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 7 za period 01.02.2018 - 28.02.2018.-35
285232104000000364tekući troškovi2018-03-12 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 3 za period 01.02.2018 - 28.02.2018.-30
285232104000000752mms 20182018-03-02 00:00:00287donacija pravno lice2000
285232104000000752tekući troškovi2018-02-28 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000364tekući troškovi2018-02-28 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-02-28 00:00:000Članarina za karticu br. 5351********8934-99
285232104000000364programi poške2018-02-27 00:00:00289donacije građana12000
285232104000000752mms 20182018-02-26 00:00:00189donacije građana1000
285232104000000364tekući troškovi2018-02-21 00:00:00221Pronaknada za uslugu APR-500
285232104000000364tekući troškovi2018-02-21 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5268180524893576-30
285232104000000752mms 20182018-02-21 00:00:00189donacije građana1000
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:00222januar 2018-6477.85
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:00222januar 2018-4100.89
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:002211901-01-04 00:00:00-2777.82
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:00221januar 2018-2557.99
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:00221januar 2018 ug 823/2017-2409.89
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:002211901-01-04 00:00:00-2349.57
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:002211901-01-04 00:00:00-1838.68
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:002211901-01-04 00:00:00-1719.87
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5268180512189348-30
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5268180512189356-30
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5268180512189364-30
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5268180512189372-30
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5268180512189380-30
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5268180512189399-30
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5268180512189410-30
285232104000000364tekući troškovi2018-02-20 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5268180512189488-30
285232104000000364plate2018-02-13 00:00:0024001-2018-26312
285232104000000364dan dece 15.februar2018-02-13 00:00:00221račun 100201/2018-25550
285232104000000364plate2018-02-13 00:00:00254Uplata poreza i doprinosa po odbitku 01-2018-15420
285232104000000364tekući troškovi2018-02-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5266180448070741-30
285232104000000364tekući troškovi2018-02-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5266180449271708-30
285232104000000364tekući troškovi2018-02-13 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5266180449271716-30
285232104000000364rad uuženja2018-02-13 00:00:00221mesečna donacija70000
285232104000000364tekući troškovi2018-02-12 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 9 za period 01.01.2018 - 31.01.2018.-90
285232104000000364tekući troškovi2018-02-12 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 9 za period 01.01.2018 - 31.01.2018.-45
285232104000000364tekući troškovi2018-02-12 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - e-mail servis (e-mail Info), broj dostavljenih e-mail poruka: 3 za period 01.01.2018 - 31.01.2018.-15
285232104000000364tekući troškovi2018-02-12 00:00:000Naknada za Asseco e-Banking - SMS servis (SMS Info), broj dostavljenih SMS poruka: 1 za period 01.01.2018 - 31.01.2018.-10
285232104000000752mms 20182018-02-12 00:00:00189donacije građana1000
285232104000000752mms 20182018-02-09 00:00:00287donacija pravno lice5000
285232104000000364programi poške2018-02-09 00:00:00287donacija pravno lice5000
285232104000000364dan dece 15.februar2018-02-07 00:00:00221usluga 7-2-2018-9500
285232104000000364tekući troškovi2018-02-07 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5265180386647783-30
285232104000000752mms 20182018-02-05 00:00:00289donacije građana2000
285232104000000752mms 20182018-02-01 00:00:00287donacije građana2000
2852321040000003641900-02-03 00:00:002018-01-31 00:00:00221usluga korišćenja prostora-8200
285232104000000364tekući troškovi2018-01-31 00:00:00222decembar 2017-6253.61
285232104000000364tekući troškovi2018-01-31 00:00:00222decembar 2018-4722.08
285232104000000752tekući troškovi2018-01-31 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000364tekući troškovi2018-01-31 00:00:00221Naplata mesečne naknade za vođenje računa-300
285232104000000752tekući troškovi2018-01-31 00:00:000Članarina za karticu br. 5351********8934-99
285232104000000364tekući troškovi2018-01-31 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5263180317558371-30
285232104000000364tekući troškovi2018-01-31 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5263180317558380-30
285232104000000364tekući troškovi2018-01-31 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5263180318179153-30
285232104000000364tekući troškovi2018-01-30 00:00:00221decembar 2017 -2748.57
285232104000000364tekući troškovi2018-01-30 00:00:00221decembar 2017 -2409.21
285232104000000364tekući troškovi2018-01-30 00:00:00221decembar 2017 -271.98
285232104000000364tekući troškovi2018-01-30 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5263180305210979-30
285232104000000364tekući troškovi2018-01-30 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5263180305210987-30
285232104000000364tekući troškovi2018-01-30 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5263180305401332-30
285232104000000364programi poške2018-01-30 00:00:00287donacija pravno lice25000
2852321040000007521900-02-03 00:00:002018-01-23 00:00:000METRO BG.2-KRNJACA, BEOGRAD-3491.03
2852321040000003641900-02-03 00:00:002018-01-19 00:00:00221180101/2018-8654
285232104000000364tekući troškovi2018-01-19 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5261180195743580-30
285232104000000364donacije ugima2018-01-16 00:00:00288donacije za lečenje deteta-10000
285232104000000364tekući troškovi2018-01-16 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5260180168258571-30
285232104000000364Žive knjige2018-01-15 00:00:00166Isplata gotovine - gotovinski-55000
285232104000000364plate2018-01-15 00:00:00240Zarade i uga primanja zaposlenih 12/I-18304
285232104000000364plate2018-01-15 00:00:00254doprinosi 12/I-11040
285232104000000364plate2018-01-15 00:00:00240Zarade i uga primanja zaposlenih 12/II-5720
285232104000000364plate2018-01-15 00:00:00254doprinosi 12/II-3450
285232104000000364tekući troškovi2018-01-15 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5260180154061258-275
285232104000000364tekući troškovi2018-01-15 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5260180155332999-30
285232104000000364tekući troškovi2018-01-15 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5260180155333006-30
285232104000000364tekući troškovi2018-01-15 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5260180155333022-30
285232104000000364tekući troškovi2018-01-15 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5260180155333030-30
285232104000000364programi poške2018-01-15 00:00:00288donacija pravno lice4000
285232104000000364rad uuženja2018-01-15 00:00:00221mesečna donacija70000
285232104000000752mms 20182018-01-12 00:00:00289donacije građana6000
285232104000000364programi poške2018-01-12 00:00:00289donacije građana6000
285232104000000364dan dece 15.februar2018-01-09 00:00:00221po računu 29122017-16000
285232104000000364tekući troškovi2018-01-09 00:00:00221Provizija banke za realizaciju naloga sa brojem 5259180094238536-30
285232104000000364programi poške2018-01-09 00:00:00289donacije građana3567
285232104000000364programi poške2018-01-09 00:00:00221donacija pravno lice13608
285232104000000364programi poške2018-01-08 00:00:00289donacije građana1500
285232104000000364programi poške2018-01-08 00:00:00289donacije građana3000
285232104000000364programi poške2018-01-08 00:00:00388donacija pravno lice3000