PojmoviTermini Archives | Čika Boca
Višnjička 28, Beograd, Srbija
(+381) 011 405-9414 roditelji@cikaboca.org

Zašto analize krvi?!?!

Svi smo po nekada vadili krv i davali je za analizu, čitali rezultate, gledali njihove “vrednosti” i posle dva minuta zaboravili šta smo i čitali. Međutim kada je u pitanju naše dete onda se neki od nas i zadrže na tom papiru koji jedva čekamo da doturimo doktoru da nam…

Scintigrafija!

Snimanje kostiju nuklearno-medicinskim metodama koristi se za otkrivanje artritisa, osteoporoze, prijeloma, sportskih ozleda, tumora pa čak i slučajeva zlostavljanja dece. Snimanje kostiju se takođe radi za procenu neobjašnjvog bola u kostima, otkrivanje metastaza. Scintigrafija kosti i zglobova je pretraga dijagnostički slikovni postupak u kome  se koriste radiofarmaci (radioaktivni kontrast) koji…

CT ili Kompjuterizovana Tomografija (CAT Scan)

Kompjuterizovana tomografija (CT) ilkako ćete često čuti i CAT skener nije ako ste pomislili sleniranje mačke  već skener koji se rotira oko tela emitujući X-zrake. Oni prolaze kroz telesna tkiva i padaju na detektor povezan sa komjuterom koji reprodukuje slike u vidu „preseka“ kroz telo. Na osnovu ovih preseka mogu…

Biopsija!

Biopsija (grčki: bios = život, opsein = gledati/izgled) predstavlja medicinsku tehniku koje uključuje uzimanje ćelija ili tkiva radi ispitivanja. Biopsija na srpskom jeziku u prevodu znači „UPLAŠIO SAM SE“. Šalimo se naravno, ali nije daleko od istine jer mnogi  Biopsiju poistovećuju sa manjom operacijom. Onima što tako misle rećićemo da to i nije…

Afte!

Afte su male, veoma bolne ranice (aftni čirevi ili ulceracije) koje se javljaju na sluzokoži usne duplje. Mogu biti bele, sive ili žute, a pojavljuju se pojedinačno ili u grupama. Javljaju se najčešće na vrhu ili ivicama jezika, sa unutrašnje strane obraza ili unutrašnjih ivica usana. Afte se pojavljuje u…

Istraživanje „Izazovi roditeljstva“

Na prošlogodišnjem (2010) prvom rehabilitacionom kampu za decu lečenu od malignih bolesti održanom u Ivanjici jedna od naših volonterki bila je i  Anita Džombić iz Vukovara. Kao dugogodišnji volonter u radu sa decom i roditeljima koji su na ovaj ili onaj način vezani za ovu ružnu bolest Anita, danas na…

Radio ili zračna terapija!

ZRAČNA TERAPIJA Zračni (radio) tretman Ako vaši lekari preporučuju radioterapiju, oni će vam objasniti zašto i šta lečenje uključuje. Šta je radioterapija? Radioterapija koristi pažljivo odmerene doze zračenja za lečenje kancera. Vrsta radioterapije kod većine tretmana lečenja su zraci visoke energije, obično X-zraci. Radioterapijska mašina usmerava određene količine radijacije na…

Magnetna Rezonanca (MR)!

Uputstvo za roditelje!!! Šta je MR skener? MR je skraćenica za Magnetnu Rezonancu. MR skener koristi kombinaciju jakog magneta i radiotalasa da proizvede detaljnu sliku unutar tela. Može da pomogne da se sazna šta je uzrok problema Vašeg deteta i pomoći lekarima da pronađu najbolji tretman. Ona pruža mnogo više detaljnih…

Teška odluka za porodicu – Transplantacija koštane srži

Veliki je broj naslednih i stečenih hematoloških bolesti, kako onih malignog tipa (akutna limfoblastna leukemija, akutna mijeloidna leukemija, hronična mijeloidna leukemija, juvenilna mijelomonocitna leukemija, mijelodisplazni sindrom, poremećaji plazma stanica, Hodgkinsov limfom, non-Hodgkinov limfom), tako i onih nemalignih (adrenoleukodistrofija, Hurlerov sindrom, osteopetroza, teške imunodeficijencije, Wiskott-Aldrichov sindrom, beta-talasemija, aplastična anemija, Fanconijeva anemija…

Registar davalaca koštane srži!

Beograd — Institut za transfuziju krvi Srbije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja formirao je Registar davalaca koštane srži. Taj registar je izuzetno značajan, jer otvara mogućnost lečenja za one koji su oboleli od leukemije i drugih malignih bolesti krvi, a nemaju odgovarajućeg davaoca među članovima porodice i neophodna im je…

Hemioterapija!

ŠTA JE HEMIOTERAPIJA? Hemioterapija je način lečenja tumora lekovima koji uništavaju tumorske ćelije. KAKO DELUJE HEMIOTERAPIJA? Hemioterapija zaustavlja ili usporava rast kancerskih ćelija koje se brzo šire. Takođe oštećuju i zdrave ćelije veoma brzo. Oštećenje zdravih ćelija predstavlja nus pojave. Nus pojave nestaju kada se završe hemioterapije. ŠTA RADI HEMIOTERAPIJA?…

Sporedni efekti hemioterapije!

SPOREDNI EFEKTI HEMIOTERAPIJE Pošto hemioterapije sem malignih ćelija, uništavaju i zdrave ćelije, onda se javljaju i neke posledice tog uništavanja. To su nus pojave ili sporedni efekti. Pitanja koja vas muče su najčešće: Koji sporedni efekti se mogu očekivati posle hemioterapije? Koji sporedni efekti se mogu očekivati dugoročno? Koliko su…