Škola! Archives | Čika Boca
Višnjička 28, Beograd, Srbija
(+381) 011 405-9414 roditelji@cikaboca.org

„Znam, mogu, želim“ u Medicinskoj školi u Zemunu-29.9.2016

Naš projekat „Znam, mogu, želim“ koje finansira Ministarstvo omladine i sporta RS, trajaće do februara 2017. godine. Ima za cilj edukaciju mladih u srednjim školama Beograda o diskriminaciji i smanjenju socijalne distance sa vršnjakom koji je zbog lečenja od raka „drugačiji“. Naravno da mlade edukujemo i o dečijem raku, ali…

#Samo Kažem #Povratak u školu

Kako i zašto je nastao film #Samo Kažem? Iz nefomalnih razgovora sa decom i mladima o iskustvima povratka u školu nakon lečenja od maligniteta, saznali smo puno o problemima sa kojima su se susretali, ali i načinima kako su oni mogli da se umanje ili sasvim preduprede. Ne toliko dugotrajno…

Dragi roditelji olakšajte detetu povratak u školu!

Šta je inkluzivni program „Povratak u školu“? To je program koji za cilj ima pomoć pri socijalnoj reintegraciji dece u njihovu matičnu sredinu-konkretno ovim projektom smo se usmerili na školsku sredinu. Dvostrana podrška-detete i roditelja, ali i sredine (svih učesnika-nastavnika, vršnjaka i preventivno i roditelja vršnjaka iz odeljenja). Ovakvi programi…

Upis u srednju školu!

Ostvarivanje prednosti pri upisu u srednje škole Razrešismo i misteriju upisa u srednju školu. Naša deca su prošla teška lečenja i sa manjim ili većim posledicama žive svoje dečije živote. Često u okruženju deca dožive surovost drugih, što iz njihovog neznanja, gluposti i samo njima poznatih razloga. Jasno je da…

Škola..da..ne..ko misli na to?

Jedna od ozbiljnijih tema vama i vašem detetu koja vas prati u toku lečenja, a dete vam je školskog uzrasta je i ŠKOLA. U početku vas neće puno zaokupljati, ali neke vaše rođake i komšijama hoće „i kako on sada sa školom?“, „pa kako ćete sada u školu?“ „a koji…